Vi skapar arkitektur för allt i livet.

Välkommen till Arkvis Arkitekter! Här ritar vi byggnader som förenklar och inspirerar.

Utvalda projekt

Vi tror på arkitektur som är tillgänglig och anpassningsbar över tid.

Arkvis Team

Shells butiker blir PLOQ

Under det senaste året har vi hjälpt ST1 Sverige att profilera om sjutton Shell-butiker till deras nya mat- och varumärkeskoncept PLOQ.  Varje enskild stationsbutik omvandlas till en PLOQ-butik utifrån sina unika förutsättningar. Vi jobbar aktivt med mallar och standarder för att minska projekteringstid och säkerställa enhetlighet bland PLOQ:s butiker. Vi utvecklar även konceptet utifrån nya erfarenheter och behov.

Välkommen att besöka PLOQ i Sandsjöbacka, Upplands Väsby och på flera orter runt om i Sverige!

Hur kan vi hjälpa till?

kontakta oss