Vi skapar arkitektur för allt i livet.

Välkommen till Arkvis Arkitekter! Här ritar vi byggnader som förenklar och inspirerar.

Utvalda projekt

För oss är ett bra samarbete grundad i öppenhet. Vi gör alltid plats för olika idéer och frågeställningar.

Arkvis team

Shells butiker blir PLOQ

Under det senaste året har vi hjälpt ST1 Sverige att profilera om sjutton Shell-butiker till deras nya mat- och varumärkeskoncept PLOQ.  Varje enskild stationsbutik omvandlas till en PLOQ-butik utifrån sina unika förutsättningar. Vi jobbar aktivt med mallar och standarder för att minska projekteringstid och säkerställa enhetlighet bland PLOQ:s butiker. Vi utvecklar även konceptet utifrån nya erfarenheter och behov.

Välkommen att besöka PLOQ i Sandsjöbacka, Upplands Väsby och på flera orter runt om i Sverige!

Hur kan vi hjälpa till?

kontakta oss