OKQ8 Globen konceptutveckling

Vi har tagit fram förslag och 3D vyer till pilotprojekt OKQ8 Globen. Med pilotprojektet testar vi ny inredning, utrustning, färgsättningen och andra åtgärder som förnyar det befintliga inredningskonceptet.  

Utfört i samarbete med Arkoo Arkitekter.

No items found.