Villa Skallsjö

Familjen i den charmiga gula villan behövde mer plats att leva på. En förlängning av byggnadskropp, takkupor och veranda möjliggjorde en ökning av befintlig yta med ca 50%, samtidigt som husets karaktär bevarades.

No items found.